Witamy na stronie

Instytutu Psychoterapii Self

W naszym Instytucie zajmujemy się pomocą psychologiczną. U podstaw naszej pracy leży całościowe spojrzenie na człowieka. Wspieramy rozwój osobowości naszych Klientów, integrując ciało, rozum i emocje.

Oferujemy psychoterapię indywidualną oraz grupową

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia jest profesjonalną formą pomocy drugiej osobie. Jest spotkaniem, w którym terapeuta pomaga Klientowi odnaleźć własną drogę rozwoju, uporządkować życiowe doświadczenia oraz poszerzyć świadomość uczuć, potrzeb i relacji z drugim człowiekiem. Proces terapii prowadzi w kierunku dojrzałego i uważnego przeżywania własnej egzystencji.

  Zapraszamy osoby doświadczające:
 • problemów emocjonalnych
 • kryzysów egzystencjalnych,
 • kryzysów motywacyjnych,
 • podejmowania ważnych życiowych wyborów,
 • trudności w relacjach rodzinnych,
 • objawów psychosomatycznych,
 • zaburzeń nerwicowych,
 • zaburzeń odżywiania (bulimia, anoreksja),
 • depresji;
  Zapraszamy do gabinetów psychoterapii:
 • gabinet Marii Sygut, tel.  607 084 419
 • gabinet Agaty Otok-Białeckiej, tel.  792 763 734
 • gabinet Danuty Brzezickiej , tel. 501 899 766
 • gabinet Barbary Kaczmarczyk-Wichary, tel. 503 918 881
 • gabinet Moniki Hyper-Ochalik , tel. 501 605 696

Psychoterapia grupowa

Zapraszamy osoby poszukujące dróg rozwoju swoich możliwości, osoby przeżywające trudne sytuacje egzystencjalne, kryzysy wewnętrzne, osoby cierpiące na zaburzenia neurotyczne, depresyjne, choroby psychosomatyczne a także osoby pracujące z ludźmi oraz studentów kierunków społecznych. Celem pracy osób w grupie jest rozwój osobisty w oparciu o relacje z drugim człowiekiem. Grupa prowadzona jest w nurcie psychodynamicznym.

W celu uzyskania informacji odnośnie aktualnej oferty psychoterapii grupowej zapraszamy do kontaktu telefonicznego: Maria Sygut, tel. → 607 084 419.

Poznaj Nas

 Zdjęcie Maryli Sygut

Maria Sygut

Jestem psychologiem, psychoterapeutą, absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, certyfikowanym terapeutą EEG-biofeedback. Ukończyłam 4,5 letnią szkołę psychoterapii IIPG w Krakowie. Jestem na 4 roku specjalizacji z psychologii klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Od 2003 roku jestem związana zarówno zawodowo, jak i naukowo z Kliniką Psychiatrii i Psychoterapii Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach-Ochojcu, od 2012 roku zajmuję się psychoterapią grupową na Dziennym Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych tego szpitala i kwalifikuję do niego pacjentów w ramach poradni przyklinicznej. Mam doświadczenie jako wykładowca w pracy ze studentami Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz lekarzami w toku specjalizacji z psychiatrii. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach naukowych. Prowadzę psychoterapię zarówno indywidualną, jak i grupową osób dorosłych, zajmuję się diagnostyką psychologiczną i neuropsychologiczną. W pracy psychoterapeutycznej podlegam regularnym superwizjom.

Umów się na wizytę:  607-084-419
 Zdjęcie Agaty Otok

Agata Otok-Białecka

Jestem psycholożką i psychoterapeutką. Ukończyłam magisterskie studia psychologiczne i socjologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz czteroletnie całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie, wypełniające standardy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Doświadczenie zawodowe zdobywałam, pracując m.in. w prywatnej klinice rehabilitacyjnej „PCRF Votum” w Krakowie, Ośrodku Wsparcia Dla Kobiet w Zabrzu oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Bytomiu. Cały czas rozwijam się jako psychoterapeutka, uczestnicząc w specjalistycznych konferencjach i szkoleniach. Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży, a także terapię rodzin i par. W swojej pracy opieram się głównie na podejściu systemowym oraz psychodynamicznym. Regularnie uczestniczę w superwizji. W psychoterapii ważny jest dla mnie kontakt z drugim człowiekiem i stworzenie takich warunków, by Klient miał możliwość przyglądania się sobie i podejmowania świadomych decyzji, w zgodzie z własną gotowością i wolą.

Umów się na wizytę:  792-763-734
 Zdjęcie Danuty Brzezickiej

Danuta Brzezicka

Dyplom magistra psychologii obroniłam na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Uprawnienia do prowadzenia psychoterapii indywidualnej i grupowej zdobyłam w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Oprócz całościowego szkolenia w zakresie psychoterapii przebyłam wiele szkoleń tematycznych. Swoją pracę systematycznie konsultuję z superwizorem Instytutu Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie Dorotą Węgrzyn. To wszystko już od ponad 10-ciu lat pomaga mi wspierać swoich klientów w rozwoju podczas indywidualnego kontaktu terapeutycznego. Z wielką przyjemnością prowadzę również wykłady i zajęcia z psychologii dla studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. W życiu codziennym bliska jest mi filozofia wschodu i doświadczenie każdej chwili życia w pełni. Pomaga mi to być uważną na co dzień i w kontakcie z drugim człowiekiem. Dzięki temu doskonalę sztukę budowania relacji i empatię, które dla mnie są podstawą psychoterapii. Psychoterapia jest dla mnie przygodą, wielką podróżą w głąb siebie. Jako terapeutę cieszy mnie możliwość poznania świata oczami innych, w ten sposób ja sama rozwijam się i doskonalę.

Umów się na wizytę:  501-899-766
 Zdjęcie Barbary Kaczmarczyk-Wichary

Barbara Kaczmarczyk-Wichary

Jestem psychologiem, pedagogiem i psychoterapeutą, w trakcie certyfikacji. Swoje doświadczenie zdobywałam w różnych szkołach terapeutycznych m.in. w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Swój warsztat w doskonalę w trakcie comiesięcznych superwizji u certyfikowanych psychoterapeutów/superwizorów oraz poprzez uczestnictwo w konferencjach, warsztatach i treningach psychoterapeutycznych. Posiadam 15 lat praktyki zawodowej, w trakcie której przez 6 lat prowadziłam Poradnię Rodzinną jako terapeuta środowiskowy w ramach Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów” w Katowicach. Obecnie prowadzę psychoterapię indywidualną, rodzinną, małżeńską i par. Ponadto pracuję na Oddziale Dziennym Psychiatryczno - Rehabilitacyjnym i w Poradni Zdrowia Psychicznego w NZOZ MEDICAN w Katowicach, gdzie prowadzę konsultacje i terapię psychologiczną oraz diagnostykę neuropsychologiczną. Ponadto jestem członkiem Śląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów. Pomaganie to dla mnie Droga, w której mogę komuś towarzyszyć w zmianie poprzez zrozumienie go i poprowadzenie ku lepszym rozwiązaniom. Każdy z nas czasami zabłądzi i pomyli szlaki. Ważne, aby szukając drogi nie chodzić po omacku.

Umów się na wizytę:  503-918-881

Monika Hyper-Ochalik

Lekarz specjalista psychiatra-psychoterapeuta dr n. med. Studia medyczne ukończyła na wydziale lekarskim ŚUM w Katowicach w 2001 roku. Od 2002 roku jest pracownikiem Kliniki Psychiatrii i Psychoterapii ŚUM w Katowicach w SPSZK-GCM. W 2006 roku zdobyła tytuł dr n. med. Obecnie pracuje na stanowisku starszy asystent prowadząc leczenie farmakologiczne oraz psychoterapeutyczne grupowe. W latach 2010-2015 była kierownikiem oddziału dziennego rehabilitacji psychoterapeutycznej, gdzie zdobywała doświadczenie w zakresie psychogeriatrii. Od 12 lat pracuje w poradni zdrowia psychicznego prowadząc leczenie psychiatryczne w trybie ambulatoryjnym - obecnie przykliniczna poradnia zdrowia psychicznego w GCM w Katowicach-Ochojcu - badanie kwalifikacyjne do leczenia psychoterapeutycznego w przyklinicznym oddziale psychoterapeutycznym. Dr n. med. Monika Hyper-Ochalik doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii zdobywała w ramach 4 letnich podyplomowych studiów psychoterapeutycznych na CMUJ w latach 2004-2009. Od 2004 roku prowadzi pacjentów w psychoterapii indywidualnej i grupowej pod opieką certyfikowanego superwizora. Posiada doświadczenie jako wykładowca ŚUM, oraz GWSH. W tutejszym gabinecie prowadzi opiekę psychiatryczną oraz psychoterapeutyczną. Przyjmuje w poniedziałki od godziny 15.30 prowadząc leczenie farmakologiczne, oraz w czwartki gdzie prowadzi psychoterapię grupową oraz indywidualną. W celu umówienia wizyty proszę dzwonić pod nr tel. 501 605 696.

Umów się na wizytę:  501-605-696

Kontakt

Nasz gabinet:

ul. 1 Maja 39 / 4

40-227 Katowice

instytut.self@gmail.com